USSD Thailand

นิตยสารโอเปอเรเตอร์มือถือประเทศไทย

Author : นิรุตติ์ แสนไชย

ชื่อของฉันคือ นิรุตติ์ แสนไชย ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโทรคมนาคม ฉันเคยทำงานในบริษัททั้งหมดในประเทศไทย: AIS (เครื่องหมายการค้า 1-2-call), DTAC (เครื่องหมายการค้า Happy) และ True Mobile ฉันหวังว่าเว็บไซต์ของฉันจะช่วยคุณได้และจะมีประโยชน์มาก

การวิจัยพบว่าผู้ใช้มีความเร็ว 5G ที่เร็วขึ้นและประสบการณ์วิดีโอ 5G ที่ดีขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับแถบความถี่ n41, หรือ 2.6GHz

การศึกษาพบว่าผู้ใช้งานมีความเร็ว 5G ที่เร็วกว่าและประสบ […]

Scroll to top